2 Boeing Stearman hade uppvisning på flygfältet i Eslöv. Den ena (den gule) ägs av Sten Svensson och är från 1942, den andra vet jag inte vem som äger eller hur gammal den är, nån som kan hjälpa till? Lämna en kommentar nedan.

Eslöv Flyin 2016 blir Lördag 2 juli.

Deras hemsida: Eslöv Flyin