Avancerad aerobatik av Bengan Andersson med detta mycket manöverdugliga plan.

Eslöv Flyin 2016 blir Lördag 2 juli.

Deras hemsida: Eslöv Flyin