For English texts go here: Copyright in English.

ALLT material jag skapat på denna och mina övriga sidor är skyddat av Upphovsrätt / Copyright enligt bl. a. Svensk lag. För fullständig information och frågor om licensiering gå till min sida om upphovsrätt på adolfsson.photo.

© 2002-2022 Kristian Adolfsson / adolfsson.photo / ROKA Information i Skåne AB